THE INDUSTRIAL TURN-KEY FLOORING SPECIALIST
EN  CZ  DE  ESP  PL  RU

VibroFloors

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE SPOLČNOSTI VIBROFLOORS


obrazek252pomocny

Tato vibrační technologie (Ruettelverfahren) byla vyvinuta a patentována v Německu a spočívá v tom, že jednotlivé keramické dlaždice jsou zapuštěny do podlahy pomocí vibrátorů využívajících pohyb při vysoké frekvenci, které zajišťují plné stlačení a ukotvení jednotlivých dlaždic. 

Keramické dlaždice se jako jeden z nejstarších a stále ekologicky nejšetrnějších stavebních materiálů používají v různých obměnách po celá staletí.  

 

 

VIBROFLOORS ZDOKONALUJE


Vibrofloors zdokonaluje vlastnosti keramických produktů, aby odolaly vysokému zatížení, nepříznivým chemickým činitelům či mechanickému poškození, a rovněž byly využitelné i v jiných provozech, než pro které byly prvotně určeny.  

Největším problémem průmyslových keramických dlaždic je nesprávný způsob pokládky. Ve většině případů dochází k poškození dlaždice při jejím špatném ukotvení.

V minulosti byla keramická dlažba velmi závislá na schopnostech jednotlivých pokladačů, kteří museli zajistit řádné uložení dlaždice poklepáním gumovým kladivem. Tento klasický způsob spoléhal na individuální šikovnosti a pečlivosti dělníka, nedůsledností však vznikala většina chyb.  

Spojením několika faktorů jakými jsou kapitálová investice do technologie, vhodný výběr keramických dlaždic, s přihlédnutím k jejich technickým vlastnostem, výběr nosné konstrukce a aditiv, a dále pak vhodná finální úprava, to vše předchází problémům vznikajících selháním lidského faktoru a jeho nedůsledností. Vibrační technologie je známá jako jedna z nejpevnějších a přesto stále pružných existujících systémů. 

 

NAVRŽENÁ TECHNOLOGIE


obrazek254pomocny

Technologie je navržena pro použití ve velkých komerčních a průmyslových prostorech, kde díky své vysoké kvalitě a rychlosti pokládky vytlačuje konvenční metody aplikace, pomineme-li schopnost poskytovat u podlahových materiálů nákladově efektivnější konstrukční řešení.

Ve vibračním procesu hraje významnou roli složení podkladového materiálu, který je nutno modifikovat pomocí aditiv. Pojivá vrstva mezi keramickými dlaždicemi a nosným podkladovým materiálem má také své specifické požadavky a musí být upravena v závislosti na prostředí a odvětví, ve kterém je systém používán.

Spojovací hmota je nanášena na keramický povrch mechanickými prostředky a zahrnuje materiály na bázi cementu, polymerů, epoxidových pryskiřic, až po metakrylátové a furanové typy, podle vlivů, kterým jsou spoje vystaveny.

Pevný VIBROPACK 40®- systém lze aplikovat přímo na betonový podklad nebo VIBROPACK 60® -  lze aplikovat na tepelnou, popř. jinou izolační vrstvu a vytvořit volně plovoucí systém, který lze rovněž použít v případech realizace závěsných konstrukcí, kde dá předpokládat vychýlení.

 V potravinářském průmyslu s požadavky na chemickou odolnost těchto systémů se využije pevný VIBROCHEM 40® nebo plovoucí systém VIBROCHEM 60®.

Dilatační spáry jsou rozmístěny na základě stavební konstrukce a individuálních požadavků zákazníka, dilatační profily jsou součástí systému. Využívají se zde materiály od silikonu, polyuretanu, PVC až po nerezovou ocel. 

 

Pro více informací o naší technologii nás kontaktujte!

 

obrazek255pomocnyobrazek255pomocnyobrazek255pomocny

 
nfl jerseys

Problem with flash.

 
Tisk stránky | Mapa sptránek
Copyright ©2011 VibroFloors WorldGroup, LLC
 
edited by n.e.s.p.i.